นายอำเภอกระทุ่มแบนมอบรางวัลคนดีศรีกระทุ่มแบน

นายอำเภอกระทุ่มแบนมอบรางวัลคนดีศรีกระทุ่มแบน

นายอำเภอกระทุ่มแบนมอบรางวัลคนดีศรีกระทุ่มแบน

วันที่ 11 มิถุนายน 2564  นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอกระทุ่มแบน โดยมี นางสาวอมราพร มาลาวงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน  พร้อมทั้งเป็นประธานมอบรางวัลคนดีศรีกระทุ่มแบน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้เลือกให้ นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกระทุ่มแบน ต่ออีกหนึ่งสมัย

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ขอแสดงความยินดี กับคุณอุบลรัตน์ โสตถีวรกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับรางวัล “คนดีศรีกระทุ่มแบน” ประจำปี 2563 สาขา ส่งเสริมอุตสาหกรรม (ประเภทบุคคล)

#ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles