๒๑ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐

๒๑ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐

ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

องค์มหาวชิราลงกรณ์              มหิธรเกริกไกรสืบไอศูรย์

หกสิบเก้าพระพรรษาบริบูรณ์           ราษฎร์จำรูณเย็นทั่วทุกเขตคาม

บารมีพระบุญญากษัตริย์เจ้า             อภิรักษ์ปกเกล้าชาวสยาม

ก่อกำเนิด “จิตอาสา” พางดงาม        ราษฎร์ร้อยตามทำความดีด้วยหัวใจ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายวิเชาว์   หุ่นเจริญ                    ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

นายกมล  ไกรวัตนุสสรณ์               ประธานชมรมอวนลากสมุทรสาคร

นายธีระวัฒน์   เจริญสุขโสภณ       บ้านกรกวี เบเกอรี่                                            

นายสำเนียง  คงคเชนทร์                ที่ปรึกษาสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร

นายณัฐวุฒิ  เอกจิโรภาส                 นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร

นายชัยพร  ศิริพงศ์เวคิน                ที่ปรึกษาสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร  ,

ที่ปรึกษาทีมข่าว WWW.SANAMKAW.COM


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles