สมุทรสาคร เร่งขับเคลื่อนเปิดศูนย์ CI ให้ครบ 32 แห่ง ภายในสัปดาห์นี้ ศูนย์ CI 3 วัดหนองพะอง เปิดรับผู้ป่วยแล้ว

สมุทรสาคร เร่งขับเคลื่อนเปิดศูนย์ CI ให้ครบ 32 แห่ง ภายในสัปดาห์นี้ ศูนย์ CI 3 วัดหนองพะอง เปิดรับผู้ป่วยแล้ว

สมุทรสาคร เร่งขับเคลื่อนเปิดศูนย์ CI ให้ครบ 32 แห่ง ภายในสัปดาห์นี้ ศูนย์ CI 3 วัดหนองพะอง เปิดรับผู้ป่วยแล้ว

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 10.30 น. นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วย พระครูสีลาธิการี เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน เจ้าอาวาสวัดหนองพะอง นายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ / รพ.สต.บ้านสวนหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้เข้าตรวจติดตามความพร้อม และทำการเปิดศูนย์พักคอยคนสาคร กระทุ่มแบน ศูนย์ 3 หรือ โรงพยาบาลสนามในชุมชน CI – Community Isolation ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองพะอง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งที่ศูนย์พักคอยคนสาคร กระทุ่มแบน ศูนย์ 3 แห่งนี้ สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ 120 เตียง

พระครูสีลาธิการี เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน เจ้าอาวาสวัดหนองพะอง ผู้ที่อนุญาตให้ใช้ศาลาการเปรียญของวัดหนองพะอง ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างปรับเป็นศูนย์พักคอยฯ ศูนย์ 3 หรือ โรงพยาบาลสนามในชุมชน CI – Community Isolation กล่าวให้ข้อคิดทางธรรมในสถานการณ์เช่นนี้ว่า ด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้ บางทีทำให้คนเราเกิดความวิตกกังวลกันจนเกินไป เราต้องทำใจสู้กับโรคนี้ให้ได้ อย่าไปวิตก อย่าไปกังวลว่าถ้าเราติดแล้วเราจะแย่ เราต้องทำใจว่าเราต้องสู้กับมันให้ได้ เพราะโรคนี้จะยังคงอยู่กับเราไปอีกนาน ไม่ได้อยู่เพียงแค่ 1 – 2 วันแล้วหายไป ฉะนั้นพวกเราก็ต้องสู้ด้วยการที่เราต้องเตรียมพร้อมในทุกๆ ด้าน คือ เวลาจับต้องอะไรก็ต้องล้างมือให้สะอาด ไม่เว้นแม้แต่เงินที่พวกเรานำมาใช้กันทุกวันนี้ เราต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งทุกพื้นที่ตลอดเวลา และต้องมีการเว้นระยะห่างกันด้วย อย่าการ์ดตก เราต้องระมัดระวังตนเอง อีกทั้งถ้ามีวัคซีนมาก็ให้ฉีดกันไว้เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและครอบครัว เป็นการสู้กับเชื้อโรค ผ่อนหนักให้เป็นเบา อีกอย่างหนึ่งที่พวกเราวิตกกังวลกันมากจนอาจเป็นเหตุทำให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาคือ สังคมรอบข้างไม่ยอมรับผู้ติดเชื้อ กับบุคคลที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ แม้คนที่ใกล้ชิดเหล่านั้นจะไม่ได้ติดเชื้อไปด้วยก็ตาม อาทิเช่น ในบ้านหลังหนึ่งมีคนติดเชื้อ 3 คน ไม่ติดเชื้อ 2 คน แต่คนที่ไม่ติดเชื้อเหล่านี้ก็จะถูกคนรอบข้างรังเกียจไปด้วย โดยไม่ยอมให้เข้าใกล้ ไม่ยอมให้มีการซื้อขายสินค้าแก่บุคคลเหล่านั้น แล้วแบบนี้พวกเขาจะอยู่กันอย่างไร จะเอาอะไรที่ไหนกิน ดังนั้นจึงอยากจะให้สังคมโดยรอบของกลุ่มคนเหล่านี้เห็นว่า พวกเขาก็ล้วนแต่ต้องการกำลังใจจากคนรอบข้าง ซึ่งเมื่อมีคนที่ไม่ติดเชื้อแต่อยู่ในบ้านเดียวกับผู้ติดเชื้อ ก็ขอให้สังคมเข้าใจ ยอมรับ และไม่รังเกียจ ส่วนการพบปะก็เป็นแบบห่างๆ มีการเว้นระยะ และปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข เพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้เชื้อโรคอยู่ที่ไหน จึงควรเฝ้าระวังป้องกันตัวเองดีที่สุด

พระครูสีลาธิการี เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน ยังกล่าวอีกว่า สำหรับผู้ติดเชื้อที่มากักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามในชุมชนแห่งนี้ เมื่อแรกเข้าจะได้รับหนังสือสวดมนต์ 1 เล่ม นอกเหนือจากอุปกรณ์ส่วนตัวที่จำเป็น และในทุกๆ วัน เวลาประมาณ 17.30 น. จะมีพระมาเทศน์นำผ่านทางระบบอินเตอร์คอมพ์ เพื่อให้ผู้กักตัวได้ท่องปฏิบัติตาม เป็นการรักษาและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ติดเชื้อด้วยธรรมะ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทางระบบสาธารณสุข

ส่วนความก้าวหน้าเกี่ยวกับการจัดสร้างโรงพยาบาลสนามในชุมชน CI – Community Isolation ของจังหวัดสมุทรสาคร ขณะนี้ได้มีประกาศให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงแล้วจำนวน 32 แห่ง แบ่งเป็น อำเภอเมืองสมุทรสาคร 15 แห่ง อำเภอกระทุ่มแบน 8 แห่ง และ อำเภอบ้านแพ้ว 9 แห่ง รองรับจำนวนผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวอ่อนได้ทั้งหมด 3,841 เตียง เปิดใช้งานได้แล้วทั้งหมด 4 แห่ง คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะเปิดได้ครบทั้ง 32 แห่ง และยังจะมีศูนย์ CI ที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นตามมาอีกหลายแห่ง ที่อยู่ระหว่างรอการประกาศอย่างเป็นทางการจาก นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles