นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อม ศูนย์พักคอยคนสาคร วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อม ศูนย์พักคอยคนสาคร วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อม ศูนย์พักคอยคนสาคร วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนเทศบาลนครสมุทรสาคร และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อม ศูนย์พักคอยคนสาคร อำเภอเมืองฯ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม เพื่อรองรับประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระราชปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง ให้ใช้พื้นที่ในการดำเนินการ


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles