สมุทรสาครใช้ยาแรงควบคุมสถานการณ์โควิด-19 โรงงาน สถานประกอบการที่มีคนงาน 50 คนขึ้นไป ต้องทำ FAI หรือ FQ ไม่ต่ำกว่า 10 % ภายใน 1 สัปดาห์

สมุทรสาครใช้ยาแรงควบคุมสถานการณ์โควิด-19  โรงงาน สถานประกอบการที่มีคนงาน 50 คนขึ้นไป ต้องทำ FAI หรือ FQ ไม่ต่ำกว่า 10 % ภายใน 1 สัปดาห์

สมุทรสาครใช้ยาแรงควบคุมสถานการณ์โควิด-19 โรงงาน สถานประกอบการที่มีคนงาน 50 คนขึ้นไป ต้องทำ FAI หรือ FQ ไม่ต่ำกว่า 10 % ภายใน 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มีคำสั่ง ประกาศให้ “โรงงานอุตสาหกรรม” ที่ทางจังหวัดพยายามส่งเสริมในการดำเนินการเป็นสถานประกอบการที่ดีมี FAI หรือ FQ หรือสถานที่กักตัวพนักงานของสถานประกอบการนั้นๆ นำไปสู่การบังคับโดยปริยายเลยว่า นับแต่วันนี้เป็นต้นไปภายใน 1 สัปดาห์ สถานประกอบการที่มีคนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จะต้องทำสถานที่กักตัวเตรียมไว้รองรับผู้ติดเชื้อไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพนักงานทั้งหมด หรือต้องให้เพียงพอต่อการรองรับการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ภายในสถานประกอบการนั้น ซึ่งสถานที่กักตัวนี้จะทำภายในหรือภายนอกโรงงานก็ได้ โดยให้เวลา 1 สัปดาห์นับจากนี้จะต้องแล้วเสร็จ หากสถานประกอบการใดไม่ดำเนินการจะต้องถูกสั่งปิดทันที หรือสถานประกอบการใดดำเนินการแล้ว แต่ไม่มีมาตรการควบคุมที่เข้มข้นก็จะต้องถูกสั่งปิดเช่นเดียวกัน ส่วนที่ตอนนี้อาจจะมีบางคนถามว่า ทำไมไม่สั่งปิดโรงงานไปเลยทั้งๆ ที่คนในโรงงานมีการติดเชื้อเป็นจำนวนมากนั้น ก็เนื่องจากเห็นแก่ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะตามมา จึงได้ให้เวลา 1 สัปดาห์แก่สถานประกอบการโรงงานต่างๆ ให้ได้จัดทำ FAI หรือ FQ ให้แล้วเสร็จ

โรงงาน สถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีคนงาน 50 คนขึ้นไป ต้องทำสถานที่กักกัน FAI ไม่ต่ำกว่า10% ของคนงาน โดยขอให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 สัปดาห์ มีลักษณะดังนี้


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles