อนุทิน เปิด รพ.สนาม FAI ในโรงงาน เพื่อแยกผู้ติดเชื้อโควิดป้องกันแพร่สู่ชุมชน

อนุทิน  เปิด รพ.สนาม FAI ในโรงงาน เพื่อแยกผู้ติดเชื้อโควิดป้องกันแพร่สู่ชุมชน

อนุทิน  เปิด รพ.สนาม FAI ในโรงงาน เพื่อแยกผู้ติดเชื้อโควิดป้องกันแพร่สู่ชุมชน

เมื่อเวลา 15.00น.ของวันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามในโรงงาน ( Factory isolation / FAI ) ณ บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด (สาขาบางปลา) ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายศรัณยู เตชะวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด พร้อมส่วนราชการภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ 

นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร ประกอบกับเป็นจังหวัดที่มีจำนวนโรงงานและสถานประกอบการจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความแออัดของผู้ติดเชื้อในหน่วยบริหารหลักทั้งโรงพยาบาลรัฐทั้ง 3 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชนอีก1 แห่งในจังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้นแนวคิดของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในโรงงาน( Factory isolation ) นับเป็นการแบ่งเบาภารกิจของโรงพยาบาล โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ทั้งการจัดทำสถานที่ จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อดูแลพนักงานและเจ้าหน้าที่ของตนเองที่มีการติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือผู้ติดเชื้อที่อยู่ในเกณฑ์สีเขียว จัดระบบการดูแลรักษาพยาบาลของผู้ติดเชื้อโดยประสานความร่วมมือของโรงพยาบาลที่มีหน้าที่ดูแลผู้ประกันตนตามหลักประกันสุขภาพและนับเป็นความเสียสละของผู้ประกอบการโรงงาน แสดงถึงความร่วมมือต่อนโยบายภาครัฐในการควบคุมโรคและสนับสนุนระบบการรักษาพยาบาลของประเทศไทย

นอกจากนี้ทางด้าน นายอนุทินฯกล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เดินหน้านโยบายการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หากผลเป็นบวกสนับสนุนการดูแลรักษาที่บ้าน (Home Isolation) และการดูแลที่ชุมชน (Community Isolation) ส่วนสถานประกอบการหรือโรงงานได้ให้จัดทำโรงพยาบาลสนามในโรงงานและศูนย์พักคอย เพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกมา ช่วยลดการแพร่เชื้อในโรงงานและในชุมชน สำหรับ บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้ใช้อาคารโรงงานของตนเองมาดำเนินการเป็นโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยขนาด 100 เตียง รองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งในโรงงานตนเองและชุมชนบางปลาโดยรอบ มีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลวิชัยเวชมาช่วยดูแล ผ่านการประเมินตามมาตรฐานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถือว่ามีความปลอดภัยต่อชุมชนโดยรอบ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามในโรงงานของสมุทรสาคร ขณะนี้มีจำนวน 1,140 แห่ง รวม 33,365 เตียง มีการใช้งานแล้ว 3,179 เตียง คงเหลือ 30,186 เตียง ขณะที่การดูแลผู้ติดเชื้อในชุมชนมีจำนวน 34 แห่ง รวม 4,000 กว่าเตียง ทำให้มีพื้นที่แยกกักโดยเฉพาะ ช่วยลดอัตราการใช้เตียง ทำให้มีเตียงรองรับผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง โดยการดูแลรักษาในทุกระบบใช้แนวทางตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันทั้งหมด

ส่วนเรื่องของวัคซีนไฟเซอร์นั้น นายอนุทินฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า รัฐบาลพยายามจัดหาวัคซีนชนิด mRNA  มาฉีดบู๊สเตอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ นับตั้งแต่ อสม.ขึ้นมา ซึ่งก็ต้องเป็นไปตามที่ได้มีการนำเข้า และการฉีดวัคซีนชนิดนี้จะต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ที่เข้ารับการฉีดด้วย แต่ที่ผ่านมามีบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากฉีดบู๊สเข็ม 3 ด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกาไปแล้วและได้ผลดีมาก


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles