ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ศุภฤกษ์ เบิกหล้า บรมนาถ         จักรีราช แม่มิ่งไทย ในสยาม          

จริยวัตร  สุดประเสริฐ  เลิศงดงาม           เทิดพระนาม  แซ่ซร้อง  สดุดี    

ประชาราษฏร์  ร่วมน้อม  อภิวาท     แด่องค์พระ  ราชินีนาถ  เฉลิมศรี

ทรงส่งเสริม  ศิลปาชีพ  ทั่วธานี              ทุกถิ่นที่  ร่มเย็นด้วย  พระเมตตา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายวีระศักดิ์   วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นายธีรพัฒน์    คัชมาตย์            รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นายสุรศักดิ์    ผลยังส่ง              รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นางชุติพร    วิจิตร์แสงศรี          นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร

นายศรีศักดิ์   วัฒนพรมงคล       สมาชิกวุฒิสภา , นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร

นายวันชัย   แสงสุขเอี่ยม            อดีตสมาชิกวุฒิสภา สรรหา , บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

นายกุลวัชร  หงษ์คู      ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข , ประธานกรรมการบริหาร บริษัทแพนฟู้ด จำกัด

นายวุฒิพงษ์  สุภัควนิช            หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles