เปิดสภาอบจ.สค. ระดมแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 เชื่อมั่นฉีดวัคซีนกลไกลสำคัญ ทำให้ชีวิตมีชีวา สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ดีที่สุด