มารีนโกลด์ฯ เร่งตรวจเชิงรุก RT-PCR แรงงานกว่า 1,000 คน ตามโครงการ Kick off Factory Sandbox “ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล”

มารีนโกลด์ฯ เร่งตรวจเชิงรุก RT-PCR แรงงานกว่า 1,000 คน ตามโครงการ Kick off  Factory Sandbox “ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล”

มารีนโกลด์ฯ เร่งตรวจเชิงรุก RT-PCR แรงงานกว่า 1,000 คน ตามโครงการ Kick off Factory Sandbox “ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล”

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าตรวจเยี่ยมบริษัท มารีนโกลด์โปรดักซ์ จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 16 บริษัทยักษ์ใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาคร ที่เข้าร่วมโครงการ Factory Sandbox จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้มาตรการของสาธารณสุขและเศรษฐกิจ “ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล” ของสถานประกอบกิจการและลูกจ้าง โดยมีนายชูพงษ์ ลือสุขประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ และนางอลิสา พฤกษ์วัฒนากุล กรรมการผู้จัดการส่วน CQS (Consistent Quality & Service) บริษัท มารีนโกลด์โปรดักซ์ จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมกระบวนการคัดกรองและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR (Polymerase chain reaction) จากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ให้แก่พนักงานของสถานประกอบการกว่า 1,000 คน

นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่จังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาคร 16 แห่ง และ กระทรวงสาธารณสุขโดยโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ นำร่องโครงการ Factory Sandbox เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยนั้น ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครได้ขับเคลื่อนเดินหน้าตรวจสถานประกอบการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2 แห่ง ส่วนที่บริษัทมารีนโกลด์โปรดักซ์ จำกัด เป็นแห่งที่ 3 ซึ่งจากการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในสถานประกอบการ 2 แห่งแรก ก็มีการพบผู้ติดเชื้อบ้างบางส่วน โดยการตรวจพบเชื้อนั้นนับเป็นความโชคดีจากการดำเนินโครงการนี้ เพราะทำให้เราค้นพบแรงงานที่ติดเชื้อได้เร็ว สามารถนำมากักตัวได้อย่างทันท่วงที ในระบบ Hospital หรือ FAI ซึ่งทำให้เราสามารถแยกผู้ติดเชื้อออกมาจากแรงงานคนอื่นๆ ส่งผลทำให้สถานประกอบการสามารถผลิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อกลุ่ม Bubble & Sealed ที่ช่วงนี้กลับมาปรากฏให้เห็นอีกครั้งในตารางการรายงานข้อมูลสถานการณ์โควิดประจำวันของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครนั้น นายสุรศักดิ์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็บอกว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้ก็เป็นผลมาจากการดำเนินโครงการ Factory Sandbox เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อในโรงงานนั่นเอง ขณะที่ภาพรวมของจังหวัดสมุทรสาคร ตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วเป็นอย่างมาก โดยแต่เดิมมีคนร้องขอเตียง ขอเข้าโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย แต่ ณ วันนี้สถานการณ์ของโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนเริ่มผ่อนคลาย บางแห่งเริ่มมีเตียงว่างบ้างแล้ว และผู้ป่วยหนักก็ลดน้อยลง ส่วนโรงพยาบาลสนามก็มีการใช้เตียงอยู่ที่ราวๆ 80 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่โรงพยาบาลสนามสีเหลืองก็มีเพียงพอต่อผู้ป่วย I.C.U. ที่มีอยู่ไม่มากนัก ตลอดจนผู้ป่วย CI ในศูนย์พักคอยคนสาครก็มีอยู่ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นในภาพรวมจึงเรียกได้ว่าสถานการณ์ของจังหวัดสมุทรสาคร ณ ปัจจุบันดีขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับว่าในการตรวจหาผู้ติดเชื้อตามโครงการ Factory Sandbox นี้ เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องเจอผู้ติดเชื้อ และทำให้มียอดเพิ่มสูงขึ้นบ้างเล็กน้อย

สำหรับโครงการ Factory Sandbox นี้ มีพนักงานประมาณ 53,000 คน ใน 16 โรงงานมีกลุ่มเป้าหมายตามคาดการณ์ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกประมาณ 25,000 คน โดยทุกโรงงานจะต้องทำการตรวจหาเชื้อแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ด้วยวิธีการ RT-PCR หากใครพบเชื้อก็จะถูกแยกตัวออกมา เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษา ส่วนผู้ที่ไม่พบเชื้อหรือผลเป็นลบ แล้วยังไม่เคยฉีดวัคซีน ก็จะได้รับวัคซีนเข็มแรก จากนั้นทางโรงงานจะต้องทำการตรวจหาเชื้อด้วย ATK ทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการตรวจสอบว่ามีพนักงานติดเชื้อรายใหม่อีกหรือไม่ โดยจะทำไปเรื่อยๆ จนครบกำหนดตามระยะเวลาถึงประมาณเดือนมกราคม 2565 หลังจากนั้นก็จะมีการประเมินเพื่อการแก้ไข ปรับปรุง หรือ ขยายผลต่อไป ซึ่งโครงการ Factory Sandbox เป็นแนวคิดในการจัดโครงสร้างและกระบวนการในมาตรการ “เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข” ที่มีเป้าหมายดำเนินการควบคู่กันระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ (ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล) มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ภายในสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้ง สร้างสมดุลระหว่างมาตรการทางสาธารณสุขและเศรษฐกิจของจังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนได้ซึ่งจะเป็นแนวทางแบบอย่างให้กับสถานประกอบกิจการทั่วประเทศร่วมมือ ร่วมใจ ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนยังเพื่อให้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles