ผู้นำทัองถิ่นตำบลท่าทราย ร่วมกับ รพ.สต.บ้านศรีเมือง รุกตรวจโควิดพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดบ้านคลองปีกนก

ผู้นำทัองถิ่นตำบลท่าทราย ร่วมกับ รพ.สต.บ้านศรีเมือง รุกตรวจโควิดพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดบ้านคลองปีกนก

ผู้นำทัองถิ่นตำบลท่าทราย ร่วมกับ รพ.สต.บ้านศรีเมือง รุกตรวจโควิดพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดบ้านคลองปีกนก

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลท่าทราย นำโดย นายประสิทธิ์ จุ่นขจร สมาชิกสภา อบจ. สมุทรสาคร ทีมงานกำนันวรชาติ สายน้ำผึ้ง กำนันตำบลท่าทราย นางสาวณภัค โรจน์รุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 นายอุเทน เงินสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีเมือง ลงพื้นที่ให้บริการ ตรวจโควิดเชิงรุก ด้วย ATK ใหักับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดบ้านคลองปีกนก หมู่ 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร จำนวนกว่า 100 ราย ผลการตรวจทั้ง 100 กว่าราย ทุกคนปลอดภัยจากโควิด ไม่พบเชื้อ กิจการการค้าขายไปต่อได้ พ่อค้าแม่ค้าทุกคนสามารถมาขายของในตลาดนัดบ้านคลองปีกนกได้ตามปกติทั้งนี้ผู้นำท้องถิ่น ตำบลท่าทราย และเจ้าของตลาดนัด บ้านคลองปีกนกได้ย้ำเตือนกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดให้รักษามาตรการอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ฉีดพ่นแอลกอฮอล์เป็นระยะๆ ป้องกันความปลอดภัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ให้พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้ในการดำรงชีวิตต่อไป


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles