สมุทรสาคร เริ่มแล้วโปรเจค Sakhon box นำร่องฉีดวัคซีนให้ต่างด้าว 3 กลุ่มแรก กว่า 500 คน

สมุทรสาคร เริ่มแล้วโปรเจค Sakhon box นำร่องฉีดวัคซีนให้ต่างด้าว 3 กลุ่มแรก กว่า 500 คน

สมุทรสาคร เริ่มแล้วโปรเจค Sakhon box นำร่องฉีดวัคซีนให้ต่างด้าว 3 กลุ่มแรก กว่า 500 คน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีมติเห็นชอบให้ดีเดย์เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกแก่แรงงานข้ามชาติ โดยนำร่อง 3 กลุ่มแรกคือ 1.แรงงานข้ามชาติที่อยู่ในสถานประกอบการ ที่ได้ให้ความร่วมมือจัดทำ FAI , 2.แรงงานข้ามชาติในแคมป์คนงานก่อสร้าง และ 3.แรงงานข้ามชาติที่เข้าร่วมโครงการตลาดสุขใจ โดยมีจุดให้บริการทั้งหมด 3 จุดคือ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร, อาคารใหม่ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และ ตลาดพลาซ่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ทั้งนี้บรรยากาศของการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนแก่แรงงานข้ามชาติวันแรกก็ปรากฏว่า มีสถานประกอบการที่ได้รับนัดหมายนำแรงงานข้ามชาติมาเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องตามเวลาที่กำหนด อย่างเช่นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย นอกจากจะมีแรงงานข้ามชาติในสถานประกอบการแล้ว ยังมีลูกจ้างแรงานข้ามชาติที่ทำงานในตลาดของเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่เข้าร่วมโครงการตลาดสุขใจ มาเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนด้วย ซึ่งแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนนั้นก็บอกว่า รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้รับวัคซีนเพราะนอกจากจะทำให้รู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังส่งผลต่อการทำงานในสถานประกอบการอีกด้วย

ในส่วนของนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครก็บอกว่า ขั้นตอนของการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนของแรงงานข้ามชาตินั้น เบื้องต้นทางสถานประกอบการ หรือแรงงานที่อยู่ในกลุ่ม 3 กลุ่มแรก จะต้องแจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนมาที่โรงพยาบาลในพื้นที่ก่อน จากนั้นทางโรงพยาบาลจะขึ้นข้อมูลไว้ในระบบตามลำดับ และทำการนัดหมายกันต่อไป ซึ่งจะต้องคำนึงถึงปริมาณวัคซีนในแต่ละช่วงเวลาด้วย ดังนั้นการนัดหมายในช่วงแรกๆ นี้อาจจะยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นัก แต่หากมีวัคซีนมาเป็นปริมาณที่มากเพียงพอทั้งกับคนไทยและแรงงานข้ามชาติ ก็จะนัดหมายให้มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ได้เร็วที่สุด ส่วนการสูตรของการฉีดก็จะเป็นแบบไขว้คือ เข็มแรกเป็นวัคซีนชนิดซิโนแวค ส่วนเข็มที่สองเป็นแอสตราเซเนก้า โดยในช่วงสัปดาห์แรกนี้จะฉีดวันที่ 11 และ 12 กันยายน ในทั้ง 3 กลุ่มแรก วันละประมาณ 600 คน จากนั้นก็จะทำการประเมินผลการฉีดและจำนวนวัคซีนที่มีอยู่ เพื่อทำการนัดหมายตามลำดับต่อไป

ขณะที่แรงงานข้ามชาติที่ทำงานในกลุ่มอาชีพอื่นๆ แล้วประสงค์จะมาเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยตนเองนั้น ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเคยประกาศไว้แล้วว่า ทุกคนในจังหวัดสมุทรสาครต้องได้รับวัคซีน ดังนั้นในกลุ่มที่ประสงค์จะเข้ามาฉีดวัคซีนด้วยตนเอง ก็ขอให้รอการพิจารณาและประกาศอย่างเป็นทางการจากทางคณะกรรมการโรคติดต่อ ซึ่งคาดว่าไม่เกินภายใน 1 – 2 สัปดาห์นี้ ก็จะได้ทราบแนวทางที่ชัดเจนต่อไป

Cr สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles