บรรยากาศฉีดวัคซีน @แลนด์มาร์ค อบจ.สมุทรสาครเดินเครื่องสู้ภัยโควิด 19 เพื่อชาวสมุทรสาคร