24 กันยายน “วันมหิดล” รณรงค์ฉีดวัคซีน 17,000 คน ทั่วจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 3 อำเภอ