คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคกลาง มอบถุงยังชีพ พร้อมมอบเงินจัดซื้อเรือ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคกลาง มอบถุงยังชีพ พร้อมมอบเงินจัดซื้อเรือ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคกลาง มอบถุงยังชีพ พร้อมมอบเงินจัดซื้อเรือ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่วัดน้ำพุสิทธาราม ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์อุทกภัย การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็น จำนวน 100 ชุด โดยถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย และน้ำดื่ม ทั้งนี้ นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา และทีมงาน ร่วมบริจาคเงินจำนวน 44,000 บาท เพื่อจัดซื้อเรือไฟเบอร์ จำนวน 8 ลำ นายกิตติ วะสีนนท์ มอบขนมขาไก่เนยสด และเดลี่คุกกี้ S&P จำนวน 200 ชุด นายยุวพล วัตถุ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และคณะ ร่วมมอบถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุด และนายบรรพต ชาญกิจกรรณ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ ที่ยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนที่อาศัยในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ จำนวน 3 ตำบล 18 ชุมชน รวม 2,798 ครัวเรือน

จากนั้น เวลา 11.00 น. คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงเรือเพื่อมอบถุงยังชีพ พร้อมพูดคุยให้กำลังใจประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำน้อย ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

โอกาสนี้ นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการมาเยี่ยมให้กำลังใจ และหาแนวทางแก้ไขภาวะความเดือดร้อนอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป ซึ่งรัฐบาลมีความพยายามอย่างยิ่งในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย และหาแนวทางนำน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้ให้แนวทางในการรับมือกับสถานการณ์น้ำไว้ เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่กับน้ำได้อย่างมีความสุข ซึ่งสมาชิกวุฒิสภามีความตั้งใจที่จะมาเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในวันนี้


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles