ส.อบจ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ร่วมทีมเดลิเวอรี่ ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สร้างภูมิให้ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนชัยมงคล

ส.อบจ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ร่วมทีมเดลิเวอรี่ ฉีดวัคซีน  “ซิโนฟาร์ม” สร้างภูมิให้ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนชัยมงคล

ส.อบจ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ร่วมทีมเดลิเวอรี่ ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สร้างภูมิให้ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนชัยมงคล

เมื่อช่วงเช้า ของวันนี้ 21 ตุลาคม 2564 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ส.อบจ.สมุทรสาคร) นำโดย สจ.วิชัย งามกาละ สจ.ประสิทธิ์ จุ่นขจร สจ.สุภาพ ดีกระจ่าง และ สจ.สมชาย ด้วงปั้น พร้อมด้วยกำนันเบญญพร เฮงซิ้ม กำนันตำบลชัยมงคล ทีมเดลิเวอรี่ ลงพื้นที่ ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” อบจ.สมุทรสาคร ให้ผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านในเขตพื้นที่ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร ทั้งนี้เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันตามนโยบายของรัฐ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยทาง อบจ. สมุทรสาคร ได้ตระหนักและให้ความใส่ใจในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles