จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.5

จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.5

จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.5

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางเตือนจิตร รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ สมาชิกวุฒิสภา นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles