อบจ.สมุทรสาคร หารือกรมทางหลวงชนบทสร้างสะพานดอนไก่ดี-ท่าไม้ ตามแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร