สมุทรสาคร เปิดแล้ว “MeStyle Art Market ” งานแสดงและจำหน่ายสินค้าส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ

สมุทรสาคร เปิดแล้ว “MeStyle Art Market ” งานแสดงและจำหน่ายสินค้าส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ

สมุทรสาคร เปิดแล้ว “MeStyle Art Market ” งานแสดงและจำหน่ายสินค้าส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อเวลา17.00 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน “ MeStyle Art Market ” โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด , นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด , นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด, นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมงาน ที่บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เริ่มงานจากมีการแสดงโชว์งานปั้น พ่อพันท้ายนรสิงห์ จากอาจารย์ ธนสิทธิ์ พรทิพย์พิทักษ์ ศิลปินด้านประติมากรรมของสมุทรสาคร การแสดงดนตรีเปียโน โดย ด.ช.วศินภัทร์ พงศ์เธียรพร

นางสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดงาน “ MeStyle Art Market ” เป็นการส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสินค้าสมุทรสาครสู่สากล ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ แรงงาน และชุมชน พร้อมทั้งเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรจากแหล่งทุน แหล่งผลิต แหล่งตลาด โดยใช้สินค้าชุมชนเชิงศิลปวัฒนธรรม มาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนต่อไป

สำหรับ งาน “ MeStyle Art Market ” มีกำหนดการจัดงานในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ จำนวน 3 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. โดยในวันนี้เป็นการจัดงานครั้งแรก (วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2564) ครั้งที่ 2 (วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2564) ครั้งที่ 3 (วันที่ 12 -14 พฤศจิกายน 2564) กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้างานศิลปะและงานฝีมือ งานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน อาหารการกินหลากหลายเมนู และมีจุด Workshop การสกรีนถุงผ้า นอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายภาพอีกหลายจุดไว้รอการถ่ายภาพสวยๆ สำหรับคนที่รักการถ่ายภาพอีกด้วย


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles