สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน บริษัท พัทยาฟู้ด จำกัด

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน บริษัท พัทยาฟู้ด จำกัด

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน บริษัท พัทยาฟู้ด จำกัด

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ที่ บริษัท พัทยาฟู้ด จำกัด นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ในนามคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน บริษัท พัทยาฟู้ด จำกัด กับคณะของนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหน่วยงานด้านสาธารณสุข ด้านแรงงาน ร่วมด้วย ตามโครงการ Factory Sandbox โครงการ Factory Sandbox เป็นแนวคิดในการจัดโครงสร้างและกระบวนการในมาตรการ “เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข” ที่มีเป้าหมายดำเนินการควบคู่กันระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ (ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล) มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ภายในสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้ง สร้างสมดุลระหว่างมาตรการทางสาธารณสุขและเศรษฐกิจของจังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนได้ซึ่งจะเป็นแนวทางแบบอย่างให้กับสถานประกอบกิจการทั่วประเทศร่วมมือ ร่วมใจ ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนยังเพื่อให้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles