บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด เจ้าภาพหลักกฐิน 2564 วัดป่าชัยรังสี ยอดกฐิน 3,099,999.99 บาท

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด เจ้าภาพหลักกฐิน 2564 วัดป่าชัยรังสี ยอดกฐิน 3,099,999.99 บาท

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด เจ้าภาพหลักกฐิน 2564 วัดป่าชัยรังสี ยอดกฐิน 3,099,999.99 บาท

เมื่อเวลาประมาณ 10.39 น. ของ วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด โดยคุณบุรินทร์ สหัสธารากุล กรรมการผู้จัดการ คุณสาธิตา สหัสธารากุล กรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ เป็นเจ้าภาพกฐิน ประจำปี 2564 แห่องค์กฐินมายังวัดป่าชัยรังสี ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อถวายผ้ากฐิน และบริวารองค์กฐิน ณ วิหารบุรพสยามรังสี โดยมีรายรับกฐินจากคณะเจ้าภาพ 1,799,999.99 บาท รวมยอดจากทางวัดฯ 1,300,000.00 บาท รวมยอดทั้งสิ้น 3,099,999.99 บาท รายรับไม่หักค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

#อนุโมทนาบุญด้วยกันเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles