กมธ.การกีฬา วุฒิสภา รุดหาข้อมูลบรรจุกีฬายิมนาสติกเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และบรรจุยิมนาสติกในหลักสูตรการเรียนการสอน

กมธ.การกีฬา วุฒิสภา รุดหาข้อมูลบรรจุกีฬายิมนาสติกเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และบรรจุยิมนาสติกในหลักสูตรการเรียนการสอน

กมธ.การกีฬา วุฒิสภา รุดหาข้อมูลบรรจุกีฬายิมนาสติกเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬาระดับชาติและการบรรจุกีฬายิมนาสติกในหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา /คณะอนุกรรมาธิการกีฬาและนันทนาการ เพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชน /รองเลขาฯ คณะกรรมาธิการ พร้อมกับ พลตำรวจตรีปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ ประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬา และนันทนาการเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชน นำคณะอนุกรรมาธิการฯ เดินทางไปสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ พบผู้บริหารสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรจุกีฬายิมนาสติกเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬาระดับชาติและการบรรจุกีฬายิมนาสติกในหลักสูตรการเรียนการสอน ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกีฬายิมนาสติก เป็นกีฬาที่มีทักษะพื้นฐานของกีฬาหลาย ๆ ชนิด รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการต่อไป…/

administrator

Related Articles