คณะอนุกรรมการบริหารกิจการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เตรียมจัดงาน”ถนนคนเดิน” โชว์งานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

คณะอนุกรรมการบริหารกิจการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เตรียมจัดงาน”ถนนคนเดิน” โชว์งานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

คณะอนุกรรมการบริหารกิจการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เตรียมจัดงานถนนคนเดิน โชว์งานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อเวลา 13.00 น ของวันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกิจการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ที่ห้องประชุม สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมหารือ เกี่ยวกับการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมของสภาวัฒนธรรม ทั้งระดับตำบลและอำเภอ โดยมีวาระสำคัญเกี่ยวกับ การจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในโครงการถนนคนเดิน ได้มีการร่างรูปแบบการจัดงาน กิจกรรมภายในงาน รวมถึงงบประมาณในการดำเนินการ เพื่อเสนอต่อฝ่ายส่งเสริมสภาวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการดังกล่าวได้เห็นเป็นรูปธรรม มากกว่าเป็นนามธรรม ทั้งนี้ได้มีการ ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมกิจกรรมให้สอดคล้องกับงานของสภาวัฒนธรรม และจะได้นำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles