เปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

เปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

เปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายนรินท์ เสวี ประธานชมรมวัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหนองสองห้อง นางขวัญดาว สุมนัส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักห้า ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ และผู้มีเกียรติ ตลอดจนลูกหลานชาวไทยทรงดำบ้านหนองสองห้อง เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายนรินท์ เสวี ประธานชมรมวัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหนองสองห้อง กล่าวว่า ตำบลหนองสองห้องมีชนชาติพันธ์อยู่กลุ่มหนึ่งในพื้นที่มายาวนาน เรียกว่า ไทยทรงดำหรือ (ลาวโซ่ง) ซึ่งมีวัฒนธรรม ประเพณี การแต่งกาย และอาหารที่เป็น เอกลักษณ์ ทางคณะกรรมการชมรมวัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหนองสองห้อง ได้มองเห็นถึง ความสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหนองสองห้องให้ยังคงอยู่คู่ชุมชนต่อไป จึงได้จัดกิจกรรมเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหนองสองห้อง โดยรับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ตําบล) ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหนองสองห้องให้คงอยู่คู่ชุมชน ,เพื่อเป็นแหล่งรู้และแหล่งเผยแพร่ในเรื่องของวัฒนธรรมไทยทรงดำ และ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในด้านวัฒนธรรม

ขณะที่นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวด้วยว่า ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหนองสองห้องนี้ นับเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำไม่ให้หายไปไหนและที่สำคัญยังเป็นศูนย์การเรียนรู้พร้อมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมอีกด้วย ตลอดจนยังสามารถต่อยอดในด้านเศรษฐกิจในชุมชม รวมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในเชิงเกษตรได้อีกด้วย ซึ่งวัฒนธรรมไทยทรงดำมีเอกลักษณ์ในด้านประเพณี การแต่งกาย การละเล่น และอาหารเป็นที่บ่งบอกได้ถึงวัฒนธรรมไทยทรงดำอย่างจริง แต่ปัจจุบันนี้ชนรุ่นหลังยังเข้าไม่ถึงในเรื่องของ วัฒนธรรมในท้องถิ่น ดังนั้นในการเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหนองสองห้องในครั้งนี้ จึงช่วยทำให้วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหนองสองห้องได้เป็นที่รู้จักในพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นข้างนอกได้มากอย่างยิ่ง

สำหรับกิจกรรมภายในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหนองสองห้อง ก็จะมีทั้ง นิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชาวไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง) การละเล่น การแต่งกาย และประเพณีต่างๆ การแสดงเสื้อผ้าของชาวไทยทรงดำในงานมงคล และงานอวมงคล ข้าวของเครื่องใช้โบราณที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน ห้องผีเรือน ห้องครัว และ เครื่องดนตรีของชาวไทยทรงดำ เป็นต้น


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles