เปิดกิจกรรมอีสปอร์ตออน ทัวร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ให้นักเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

เปิดกิจกรรมอีสปอร์ตออน ทัวร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ให้นักเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

เปิดกิจกรรมอีสปอร์ตออน ทัวร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ให้นักเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมอีสปอร์ตออนทัวร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) โดยมีนายชัยพจน์ สุนทรโรหิต รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด สมาชิกสภา เทศบาลนครสมุทรสาคร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมปัจจุทธรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ทั้งนี้โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร และบริษัท โกลด์ซิตี้ ฟุตเทค จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้สื่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ที่กำลังมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และอยู่ในช่วงที่กำลังเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์อย่างเต็มตัว และเป็นการตอบสนองของภาครัฐ ในการพัฒนาในส่วนของการเป็น “สมาร์ทชิตี้ ” ซึ่งต้องครอบคลุมไปในทุกกระบวนการ ทั้งภาคการเกษตร ภาคการศึกษา ภาคการแพทย์ คมนาคม จนไปถึงในส่วนของภาคกีฬา

ดังนั้น เทศบาลนครสมุทรสาคร จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมอีสปอร์ตออนทัวร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกีฬาอีสปอร์ตเพิ่มขึ้น และเป็นการให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถพิเศษในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของการกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเต็มตัว และได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในระดับต่างๆ ของประเทศไทย จนไปสู่ระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ ต่อไป


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles