เปิดใจ ปลัดแต นายก อบจ.สมุทรสาคร ขอบคุณทุกกำลังใจ พร้อมจะสู้ต่อไป