ผอ.รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา หารือ สมาชิกวุฒิสภา ขอ “พลิกแผ่นดินถิ่นพันท้าย รอบ 2”

ผอ.รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา หารือ สมาชิกวุฒิสภา ขอ “พลิกแผ่นดินถิ่นพันท้าย รอบ 2”

ผอ.รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา หารือ สมาชิกวุฒิสภา ขอ “พลิกแผ่นดินถิ่นพันท้าย รอบ 2”

เมื่อวันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2565) นายวชิระ อาจเอื้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา พร้อมด้วยนายจรินทร์ ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา และอาจารย์ประสาร เอี่ยมวิจารณ์ อดีตอาจารย์ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้เข้าพบ นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขอหารือ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา ด้านการศึกษา ด้านการกีฬา และด้านสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาให้กลับมาพัฒนา เจริญก้าวหน้า และมีชื่อเสียงอีกครั้ง

นอกจากนี้ นายวชิระ อาจเอื้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้กล่าวว่า ท่านได้รับโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ ท่านก็จะขอ “พลิกแผ่นดินถิ่นพันท้าย รอบ 2” ตามแนวความคิดและนโยบายของอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาท่านหนึ่งที่ได้เคยดำริและสร้างผลงานไว้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพทางด้านการศึกษา ควบคู่ไปกับการกีฬา ตลอดจนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปด้วย


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles