เปิดงานเกษตรแฟร์ 65 ขยายช่องทางการตลาดเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ