สมาคมกีฬาฯ สมุทรสาคร ประชุมผู้ฝึกสอน เตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

สมาคมกีฬาฯ สมุทรสาคร ประชุมผู้ฝึกสอน เตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”
Spread the love

สมาคมกีฬาฯ สมุทรสาคร ประชุมผู้ฝึกสอน เตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเอกชัย นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นาย บุญชอบ สาธร อุปนายกสมาคมฯ นายประเสริฐ อักษรทับเลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วย นายไพรัตน์ จันทร์เสม เหรัญญิกสมาคมฯ และนายสมนึก ปรัชญาเกรียงไกร รองเลขาธิการสมาคมฯ ประชุมชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการประชุมผู้ฝึกสอนกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับทราบการจัดกิจกรรม การฝึกซ้อมกีฬาของแต่ละชมรม ในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมา ความพร้อม และความคาดหวังเหรียญรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้

จากนั้น ที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียด ในการเตรียมพร้อม ที่จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ โดยเน้นทุกชมรมกีฬาทั้งผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ปกครอง ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเคร่งครัด เนื่องจาก จังหวัดศรีสะเกษ ต้องบังคับใช้ ระเบียบการปฏิบัติตนในการป้องกัน โควิด -19 ทุกคน ต้องผ่านการตรวจ ATK ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง และทางเจ้าภาพ จะมีการตรวจเช็คเป็นระยะ นักกีฬา ผู้ฝึกสอนต้องสวมแมสตลอด ยกเว้นเวลาลงแข่งขัน นอกจากนี้ ยังต้องมีใบรับรอง ในการฉีดวัคซีน ของแต่ละคน ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม ซึ่งเป็นมาตรการเข้มข้นที่ทางจังหวัดนำมาใช้ ในการป้องกัน covid -19 ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอให้ทุกคนดูแลตนเอง เน้นย้ำให้ทุกคนเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ โดยยึดปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

หลังการประชุมได้มีการมอบเสื้อวอร์ม และชุดการแข่งขัน ให้ทุกชมรมกีฬา ให้ผู้ฝึกสอนกีฬานำไปแจกจ่ายให้กับนักกีฬา ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ต่อไป

administrator

Related Articles