คณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ สมุทรสาคร เยี่ยมชมการแข่งขันและให้กำลังใจนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ สมุทรสาคร เยี่ยมชมการแข่งขันและให้กำลังใจนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง
Spread the love

คณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ สมุทรสาคร เยี่ยมชมการแข่งขันและให้กำลังใจนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ 12 มีนาคม 2565 นายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร นายบุรินทร์ สหัสธารากุล ประธานชมรมกีฬายิมนาสติกศิลป์จังหวัดสมุทรสาคร นายกัมปนาท จรมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร นายภิญโญ โพธิเพียรทอง ประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เดินทางไปเยี่ยมชมกีฬา และให้กำลังใจนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ ณ โรงยิม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ จังหวัดศรีสะเกษ และนักกีฬาลอนโบวล์ส ณ สนามมหาวิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

Related Articles