YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร จัดฝึกอบรม YEC รุ่น 6 ต่อยอดทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่

YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร จัดฝึกอบรม YEC รุ่น 6 ต่อยอดทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่
Spread the love

YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร จัดฝึกอบรม YEC รุ่น 6 ต่อยอดทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “Young Entrepreneur for Chamber of Commerce (YECP) 2022 ร่วมด้วย นายชาธิป ตั้งกุลไพศาลา ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร, นายภูมิกร มงคลมณีผล เลขานุการประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร, นายธนกร สิริจุติกุล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร , นายปรีชา ศิริแสงอารำพี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร , นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร ผู้มีเกียรติ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นนักธุรกิจคนรุ่นใหม่จากสมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 28 คน ร่วมกิจกรรม ที่ห้องประชุมแกรนด์นรสิงห์ โรงแรมแกรนด์อินเตอร์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า YEC เป็นโครงการรวมกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจของจังหวัดสมุทรสาครให้เติบโตและมั่นคง มีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมของสมุทรสาครให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวขึ้นรับช่วงต่อในการเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัดในอนาคตโดยผ่านการอบรมเพิ่มทักษะการบริหารธุรกิจ ความเป็นผู้นำ การทำกิจกรรม เชื่อมสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสมาชิก รวมถึงศึกษาเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำองค์กรที่มีชื่อเสียง ทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ ทั้งนี้ โครงการ Young Entrepreneur for Chamber of Commerce (YECP) 2022 ประกอบไปด้วย นักธุรกิจชั้นแนวหน้าและวิทยากรผู้มากความสามารถมาแบ่งปันประสบการณ์และให้ความรู้แก่ YEC ทุกท่าน พร้อมด้วยกิจกรรม Outing เพื่อสร้างความสามัคคี การรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของ YEC ทุกรุ่น ตั้งแต่ YEC รุ่นที่ 1 จนถึงปัจจุบัน YEC รุ่นที่ 6 รวมถึงกิจกรรมจากหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครที่จะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้การทำงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กัน

ขณะที่นายธนกร สิริจุติกุล ประธาน YEC สมุทรสาคร กล่าวด้วยว่า  YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดอบรมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ทายาทธุรกิจรวมถึงสมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ในชื่อ“Young Entrepreneur for Chamber of Commerce (YECP) 2022” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่พร้อมกับสร้างเครือข่ายของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ ในจังหวัดสมุทรสาครให้แข็งแกร่งและสามารถพึ่งพากันแบบยั่งยืน รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดสมุทรสาคร โดยหลักสูตร YECP นี้จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้มีความเพียบพร้อม ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ

ด้านนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวให้ข้อคิดแก่ผู้เข้ารับการอบรมว่า ภาคเอกชนนั้นนับเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการทำงานของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้ นับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ของหอการค้า หรือ YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร  โดยนอกจากจะเป็นการทำให้นักธุรกิจรุ่นใหม่สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจของครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังส่งผลทำให้ทุกๆ ธุรกิจในจังหวัดสามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้อีกด้วย นับเป็นความสำเร็จเบื้องต้นของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจให้ดีขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า เราได้เห็นการเติบโตขึ้นของ YEC ในทุก ๆ ปีซึ่งถือได้ว่าเป็นกำลังหลักของภาคธุรกิจ และการมีจิตอาสามาร่วมกันพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการรวมกลุ่มที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป

สำหรับการฝึกอบรม  YECP (2022) นี้ ได้มีการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านเกณฑ์ในการเข้ารับการอบรม จำนวน 28 คน การฝึกอบรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม กำหนดอบรมทุก ๆ วันพฤหัสบดี รวมระยะเวลา 5 เดือน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำองค์กรที่มีชื่อเสียง ทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ ให้การอบรมรวมถึงการจัดกิจกรรม Outing ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้มากขึ้น อีกทั้งในหลักสูตรยังได้มีการลงพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว 1 ใน 3 อำเภอของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อศึกษาพื้นที่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของอำเภอ สร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตามภารกิจหลักของหอการค้าฯ อีกด้วย

Related Articles