ยิมศิลป์ สมุทรสาคร ทำผลงาน 2 วันแรก คว้า 7 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน ส่งผลให้สมุทรสาคร ขึ้นลำดับที่ 3 พรุ่งนี้มีลุ้นต่อ

ยิมศิลป์ สมุทรสาคร ทำผลงาน 2 วันแรก คว้า 7 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน ส่งผลให้สมุทรสาคร ขึ้นลำดับที่ 3 พรุ่งนี้มีลุ้นต่อ

ยิมศิลป์ สมุทรสาคร ทำผลงาน 2 วันแรก คว้า 7 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน ส่งผลให้สมุทรสาคร ขึ้นลำดับที่ 3 พรุ่งนี้มีลุ้นต่อ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 12.00 น. ทีมข่าวสนามข่าว ได้รับรายงานผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ณ จังหวัดศรีสะเกษ จากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ยิมนาสติกศิลป์ ของจังหวัดสมุทรสาคร ทำผลงาน 2 วันแรก คว้า 7 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน แล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.65 เวลา 12.00 น.) โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

👉 การแข่งขัน ยิมนาสติกศิลป์  (13 มี.ค.65)
🥇 1 เหรียญทอง ประเภททีมหญิง
– ศศิวิมล เมืองพวน
– นิวาริน จันทร์กรุง
– ปิยธิดา นนลือชา
– สุชาทิพย์ ใจประโชติ
– กัญณัฏฐ์ พึ่งแก้ว

🥇 1 เหรียญทอง ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์
– ศศิวิมล เมืองพวน

🥈1 เหรียญเงิน ประเภท บุคคลรวมอุปกรณ์
– นิวาริน จันทร์กรุง

🥇 1 เหรียญทอง ประเภททีมชาย
– ฑิฆัมพร สุรินทรทะ
– อิทธิฤทธิ์ ขำศิริรัตน์
– อธิภัทร สุวเสริม
– สิทธิโชค พิมทอง
– ณฐพงษ์ อักษรพันธ์

🥈 1 เหรียญเงิน ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์
– อิทธิฤทธิ์ ขำศิริรัตน์

👉 การแข่งขันยิมนาสติกศิลป์  (14 มี.ค.65)

☆ชาย
อุปกรณ์ฟลอร์
– ฑิฆัมพร สุรินทรทะ
🥇 1 เหรียญทอง
– อธิภัทร สุวเสริม
🥈 1 เหรียญเงิน

อุปกรณ์ห่วง
– ฑิฆัมพร สุรินทรทะ
🥇 1 เหรียญทอง
– อิทธิฤทธิ์ ขำศิริรัตน์
🥈 1 เหรียญเงิน

☆หญิง
อุปกรณ์โต๊ะกระโดด
– ศศิวิมล เมืองพวน
🥇 1 เหรียญทอง
– ปิยธิดา นนลือชา
🥈 1 เหรียญเงิน

อุปกรณ์บาร์ต่างระดับ
– ศศิวิมล เมืองพวน
🥇 1 เหรียญทอง

Related Articles