ยิมศิลป์สมุทรสาคร สุดยอด!!! วันสุดท้าย กวาดทุกรายการ 5 เหรียญทอง ได้เหรียญรวม 12 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน แถมรางวัล นักกีฬา – ผู้ฝึกสอน ดีเด่น

ยิมศิลป์สมุทรสาคร สุดยอด!!! วันสุดท้าย กวาดทุกรายการ 5 เหรียญทอง ได้เหรียญรวม 12 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน แถมรางวัล นักกีฬา – ผู้ฝึกสอน ดีเด่น
Spread the love

ยิมศิลป์สมุทรสาคร สุดยอด!!! วันสุดท้าย กวาดทุกรายการ 5 เหรียญทอง ได้เหรียญรวม 12 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน แถมรางวัล นักกีฬา – ผู้ฝึกสอน ดีเด่น

เมื่อวันนี้ 15 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวสนามข่าวได้รับรายงานผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ศรีสะเกษเกมส์  ซึ่งมีการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์เป็นวันสุดท้าย มีการแข่งขันชิงเหรียญ อีก 5 ประเภท ได้แก่ ยิมนาสติกศิลป์ ชาย ประเภท อุปกรณ์โต๊ะกระโดด อุปกรณ์บาร์คู่ อุปกรณ์บาร์เดี่ยว  ยิมนาสติกศิลป์ หญิง ประเภท อุปกรณ์คานทรงตัว อุปกรณ์ฟลอร์  สมุทรสาคร กวาดหมด 5 เหรียญทอง

👉 ยิมนาสติกศิลป์  ชาย

อุปกรณ์โต๊ะกระโดด    – ฑิฆัมพร  สุรินทรทะ    🥇 1 เหรียญทอง

อุปกรณ์บาร์คู่    – อิทธิฤทธิ์  ขำศิริรัตน์    🥇1 เหรียญทอง

อุปกรณ์บาร์เดี่ยว    – ฑิฆัมพร  สุรินทรทะ    🥇 1 เหรียญทอง

👉 ยิมนาสติกศิลป์   หญิง

อุปกรณ์คานทรงตัว    – ศศิวิมล  เมืองพวน    🥇 1 เหรียญทอง

อุปกรณ์ฟลอร์    – ศศิวิมล   เมืองพวน    🥇 1 เหรียญทอง

จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 #ศรีสะเกษเกมส์  ยิมนาสติกศิลป์ สมุทรสาคร คว้าเหรียญรางวัล รวม 12 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน

มาร่วมชื่นชมยินดี กับลูกหลาน สมุทรสาคร กับ 12 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน ดังนี้

– ศศิวิมล เมืองพวน  ( 6 ทอง)

1 เหรียญทอง ทีมหญิง  ,  1 เหรียญทอง บุคคลรวมอุปกรณ์   ,  1 เหรียญทอง โต๊ะกระโดด  ,  1 เหรียญทอง บาร์ต่างระดับ

1 เหรียญทอง คานทรงตัว  ,  1 เหรียญทอง ฟลอร์

– ทิฆัมพร สุรินทรทะ  ( 5 ทอง)

1 เหรียญทอง ทีมชาย  ,  1 เหรียญทอง ฟลอร์  ,  1 เหรียญทอง ห่วงนิ่ง  ,  1 เหรียญทอง โต๊ะกระโดด  ,  1 เหรียญทอง บาร์เดี่ยว

– อิทธิฤทธิ์ ขำศิริรัตน์  ( 2 ทอง 3 เงิน)

1 เหรียญทอง ทีมชาย  ,  1 เหรียญทอง บาร์คู่  ,  1 เหรียญเงิน บุคคลรวมอุปกรณ์  ,  1 เหรียญเงิน ห่วงนิ่ง  ,  1 เหรียญเงิน โต๊ะกระโดด

– อธิภัทร สุวเสริม  ( 1 ทอง 1 เงิน)

1 เหรียญทอง ทีมชาย  ,  1 เหรียญเงิน ฟลอร์

– นิวาริน จันทร์กรุง  ( 1 ทอง 1 เงิน)

1 เหรียญทอง ทีมหญิง  ,  1 เหรียญเงิน บุคคลรวมอุปกรณ์

– ปิยธิดา นนลือชา   ( 1 ทอง 1 เงิน)

1  เหรียญทอง ทีมหญิง  ,  1 เหรียญเงิน โต๊ะกระโดด

– สิทธิโชค พิมทอง

1 เหรียญทอง ทีมชาย

– ณฐพงษ์ อักษรพันธ์

1 เหรียญทอง ทีมชาย

– สุชาทิพย์ ใจประโชติ

1 เหรียญทอง ทีมหญิง

– กัญณัฏฐ์ พึ่งแก้ว

1 เหรียญทอง ทีมหญิง

นอกจากนี้ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” นักกีฬายิมนาสติกศิลป์ ชาย – หญิง สมุทรสาคร และผู้ฝึกสอน จากสมุทรสาคร ยังได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

นักกีฬาดีเด่นประเภทกีฬายิมนาสติกศิลป์ หญิง น.ส.ศศิวิมล เมืองพวน ได้รับ 6 เหรียญทอง 

นักกีฬาดีเด่นประเภทกีฬายิมนาสติกศิลป์ ชาย นายฑิฆัมพร สุรินทรทะ ได้รับ 5 เหรียญทอง

ผู้ฝึกสอนดีเด่นชาย และผู้ฝึกสอนดีเด่นหญิง 

#ขอแสดงความยินดี

 

Related Articles