พช. ผลักดันวิถีชีวิตบ้านคลองใหญ่ สู่หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว D-Hope ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนโดยการลงมือปฏิบัติ

พช. ผลักดันวิถีชีวิตบ้านคลองใหญ่ สู่หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว D-Hope ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนโดยการลงมือปฏิบัติ
Spread the love

พช. ผลักดันวิถีชีวิตบ้านคลองใหญ่ สู่หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว D-Hope ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนโดยการลงมือปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานจัดนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามแนวทาง D-HOPE โดยมี นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และนักท่องเที่ยวร่วมในพิธี โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ให้นักท่องเที่ยว ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนอย่างแท้จริง

นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับชุมชนบ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เป็นชุมชนชาวรามัญ ตั้งอยู่ริมคลองตาปลั่ง วิถีชุมชนของหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีวีถีดั้งเดิมของชาวไทยรามัญหรือชาวมอญ โดยการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวตามแนวทางของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ(D-Hope) ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ(D-Hope) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ให้นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและรองรับการบริการนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครได้มาเยี่ยมเยือนสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างกับการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองใหญ่ อันคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนชาวมอญ

ส่วนกิจกรรมโปรแกรมท่องเที่ยวของบ้านคลองใหญ่สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้สัมผัสการเดินทางท่องเที่ยวกับเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ โดยจุดเริ่มต้นของโปรแกรมท่องเที่ยว เริ่มจากที่วัดราชศรัทธากะยาราม(วัดมอญ) และเข้าร่วมกิจกรรมโปรแกรมท่องเที่ยวตามฐานต่างๆ อาทิ ห่มสไบมอญ ดื่มน้ำผึ้งมะนาวกระชายบีดส์ ร้อยมาลัยสักการะหลวงพ่อใหญ่ศรีเมืองสมุทร เดินชมความสวยงามทางด้านศิลปะของวัดมอญ ดื่มน้ำตรีผลาฟังประวัติความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านคลองใหญ่ เรียนรู้การทำผ้าอีโคปริ้นท์ ยาดม ลูกประคบ วุ้นกะทิมะพร้าว เมี่ยงคำ และขนมต้ม ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาสัมผัสการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip จะได้มีโอกาสได้ลิ้มชิมรส “แกงกระเจี๊ยบ หรือ แกงส้มมอญ” เมนูอัตลักษณ์ประจำชุมชนมอญ เสิร์ฟพร้อมกับน้ำพริกกะปิผักสดของท้องถิ่นและน้ำมะพร้าวบ้านแพ้วเอกลักษณ์เฉพาะของ ต.บ้านแพ้ว อีกด้วย สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจติดต่อได้ที่ลุงถวิล 086-5414743 หรือป้ามะลิ 061-5985581

Related Articles