ส.ว. ภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส.ว. ภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Spread the love

ส.ว. ภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบผู้บริหารจังหวัด หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้แทนชุมชน และประชาชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภา ตลอดจนนำเสนอกฎหมายที่น่าสนใจ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ

 

จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้รับฟังรายงานสรุป ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานราชการและประชาชน ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนด้านการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนใน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ไกรสร แก้วแสงเอก ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 และตัวแทนนักเรียน เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำข้อมูล ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

Related Articles