นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย มอบช่อดอกไม้ และเงินรางวัล แสดงความยินดีกับนักเรียน รร.ในสังกัดฯ ที่ไปสร้างชื่อเสียง ในศรีสะเกษเกมส์

นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย มอบช่อดอกไม้ และเงินรางวัล แสดงความยินดีกับนักเรียน รร.ในสังกัดฯ ที่ไปสร้างชื่อเสียง ในศรีสะเกษเกมส์

นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย มอบช่อดอกไม้ และเงินรางวัล แสดงความยินดีกับนักเรียน รร.ในสังกัดฯ ที่ไปสร้างชื่อเสียง ในศรีสะเกษเกมส์

เมื่อช่วงเช้า ของวันที่ 31 มีนาคม 2565  นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย  นายประสงค์ แสงวิรุฬ รองนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย  นายเอกศิลป์ กลิ่นสุคนธ์ ประธานสภาเทศบาลนครอ้อมน้อย  นางสาวบุษยพรรณ์ แสงไชยพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครอ้อมน้อย คณะครูโรงเรียนเทศบาลนครอ้อมน้อย และ นายไรวินทร์ มีเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร /ประธานชมรมยิมนาสติกลีลา ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬายิมนาสติก ซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย ที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ และทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลมาหลายรายการ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อยเป็นอย่างมาก โดยทางเทศบาลนครอ้อมน้อยได้จัดพิธีแสดงความยินดีกับนักกีฬายิมนาสติก มีการมอบช่อดอกไม้ พร้อมเงินรางวัลให้กับนักกีฬายิมนาสติก ทั้ง 6 คน ที่ศึกษาอยู่โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย ได้แก่ 1. นายอธิภัทร สุวเสริม  กำลังศึกษาต่อ ม.การกีฬา วิทยาเขตสมุทรสาคร  2. ด.ญ.ปิยธิดา นนลือชา  ม.1/3  3. ด.ญ.กัญณัฏฐ์  พึ่งแก้ว  ป.5/2  4. น.ส.พิยดา พีรมธุรกร  ม.6/1  5. น.สมารียา  แวอุเซ็ง  ม.5/1  6. น.ส.ธัญชนก  ค้าไม้  ม.5/1

และในโอกาสนี้ นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้ และเงินรางวัลให้กับนักกีฬายิมนาสติกด้วย พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอ้อมน้อย ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนักกีฬา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนต่อไป

Related Articles