นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดเสวนาสภากาแฟ “จิบกาแฟ แลปัญหา พากันแก้ ขยะท่าทราย” 

นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดเสวนาสภากาแฟ “จิบกาแฟ แลปัญหา พากันแก้ ขยะท่าทราย” 
Spread the love

นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดเสวนาสภากาแฟ “จิบกาแฟ แลปัญหา พากันแก้ ขยะท่าทราย” 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเสวนาสภากาแฟ “จิบกาแฟ แลปัญหา พากันแก้ (ท่าทรายโมเดล) ” ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มหาชัย สาขาคลองครุ ตำบลท่าทราย โดยมี นายเรืองฤทธิ์ อุบลไทร นายก อบต.ท่าทราย ,หน่วยงานจาก อบต.ท่าทราย, ผู้แทนจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มหาชัย, นายก และรองนายก จาก อบต.ต่างๆในพื้นที่อำเภอเมือง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ผู้นำท้องที่, ฝ่ายปกครอง, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานสาธารณสุข,ภาคเอกชน และสื่อมวลชนร่วมเวทีเสวนา

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นสภากาแฟนัดแรกของอำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่ต้องการระดมความคิดจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของแต่ละท้องถิ่น ส่วนปัญหาแรกที่นำมาร่วมเสวนา คือ ปัญหาขยะกองโตในพื้นที่เอกชนที่เป็นทางเข้าออกเชื่อมต่อจากถนนพระรามสองไปยัง ที่เป็นปัญหาเรื้อรัง สะสม และเป็นจุดหนึ่งที่ทำลายภาพลักษณ์ของสมุทรสาคร ซึ่งการแก้ปัญหาตรงนี้ได้เคยพยายามร่วมแก้ไขมาหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่สำเร็จ เพราะปัจจุบันยังพบการลักลอบทิ้งขยะอย่างต่อเนื่องและมากขึ้น ส่วนสิ่งที่ทำให้ดำเนินการยากก็คือ ตรงนี้เป็นพื้นที่เอกชน ที่หน่วยงานภาครัฐ อย่างเช่น อบต.ท่าทราย ก็ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้เองเพราะจะเป็นการนำงบประมาณของรัฐมาเอื้อประโยชน์ให้ภาคเอกชน แต่ที่ผ่านมานั้น ทาง อบต.ท่าทรายก็ได้มีหนังสือส่งไปยังเจ้าของที่แล้วเพื่อให้รับทราบปัญหา และให้ร่วมแก้ไข และล่าสุดได้ส่งหนังสือไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ให้ระยะเวลา 15 วัน หากไม่ดำเนินการก็จะใช้ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการ เช่น พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม,พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา8(2), ส่วนทางผู้แทนของบิ๊กซี ได้ชี้แจงว่า ได้มีการประสานไปยังเจ้าของที่แล้วให้ช่วยกั้นรั้วเพื่อไม่ให้ทิ้งขยะ แต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการ และการประชุมในครั้งนี้นั้น ทางเจ้าของที่ดินไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ขณะที่ในที่ประชุมได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหลายๆคน ซึ่งในภาพรวมนั้นมองว่า การแก้ปัญหาเรื่องนี้ คือ ต้องให้เจ้าของที่ดิน,ทางบิ๊กซี และท้องถิ่น มาประชุมร่วมกัน เพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ต้องนำขยะออก ไม่ให้มีการทิ้ง และวางมาตรการที่จะไม่ให้มีผู้ลักลอบทิ้งขยะได้
ด้านนายประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ประธานในการเสวนาสภากาแฟ ชี้แจงหลังประชุมว่า ครั้งนี้คือเวทีแรกที่ทุกภาคส่วนของอำเภอเมืองได้มาประชุมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ และได้เลือกพื้นที่ท่าทรายเป็นจุดแรก หรือเรียกว่า ท่าทรายโมเดล เพระที่นี่มีปัญหาหลายด้าน หากทำได้ก็จะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาไปสู่ตำบลอื่นๆทั้งหมด ส่วนการแก้ปัญหาจุดนี้นั้น จะมีการวางแผนทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง แลระยะยาว ซึ่งเริ่มต้นจะทำการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์โดยอาศัยความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มาช่วยกันนำขยะออกก่อน ส่วนมาตรการป้องกันในระยะยาวจะต้องวางแผนร่วมกันกับภาคเอกชนเจ้าของพื้นที่,บิ๊กซี และอบต.ท่าทราย อย่างเช่น การล้อมรั้ว การติดกล้องวงจรปิด หรือการปิดทางเข้าออกเพื่อป้องกันการทิ้งขยะในเวลากลางคืน ซึ่งตนเองจะทำให้งานครั้งนี้สำเร็จให้ได้ เพราะว่า เรื่องขยะ เรื่องความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองก็ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ทางจังหวัดได้มอบหมายด้วย

Related Articles