สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ “กวนกาละแม” ชุมชนวัดบางไผ่เตี้ย ขนมสามัคคี  เหนื่อยดีแท้ แต่อร่อย

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ “กวนกาละแม” ชุมชนวัดบางไผ่เตี้ย ขนมสามัคคี  เหนื่อยดีแท้ แต่อร่อย
Spread the love

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ “กวนกาละแม” ชุมชนวัดบางไผ่เตี้ย ขนมสามัคคี  เหนื่อยดีแท้ แต่อร่อย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. สจ.ประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร  สจ.กฤตกร แซ่เอี๊ยบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สภาวัฒนธรรมตำบลบางกระเจ้า และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกวนกาละแม ในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไทยรามัญ ชุมชนวัดบางไผ่เตี้ย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ วัดบางไผ่เตี้ย ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งกิจกรรมกวนกาละแมของชุมชนวัดบางไผ่เตี้ย  จัดระหว่างวันที่ 10 – 11 เมษายน 2565 นี้ 

นอกจากนี้ทางชุมชนวัดบางไผ่เตี้ย ยังได้ทำกาละแมจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจและชื่นชอบ ในราคากิโลกรัมละ 300 บาท หรือกล่องละ 150 บาท (ครึ่งกิโลกรัม) ผู้ที่สนใจสามารถซื้อได้ที่วัดบางไผ่เตี้ย  

#ขนมสามัคคี  เหนื่อยดีแท้ แต่อร่อย

Related Articles