อบจ.สมุทรสาคร จับมือ สมาคมกีฬาฯ หาแนวทางปฏิบัติ พัฒนากีฬาสมุทรสาคร

อบจ.สมุทรสาคร จับมือ สมาคมกีฬาฯ หาแนวทางปฏิบัติ พัฒนากีฬาสมุทรสาคร
Spread the love

อบจ.สมุทรสาคร จับมือ สมาคมกีฬาฯ หาแนวทางปฏิบัติ พัฒนากีฬาสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมเตรียมดำเนินการแข่งขันกีฬาภายใต้  “โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2565”  โดยมีนายถาวร สุทธิกิตติวรกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม โดยมี ผอ.บุญชอบ สาธร อุปนายกสมาคมกีฬาฯ นายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมกีฬาฯ ผอ.ไพรัตน์ จันทร์เสม เหรัญญิกสมาคมกีฬาฯ นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ปฏิคมและสถานที่สมาคมกีฬาฯ ประธานชมรมกีฬา และเลขาฯ ชมรมกีฬา ร่วมการประชุม เพื่อปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการหาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และดำเนินการได้ถูกต้องเหมาะสม กับระเบียบของราชการ ณ ห้องประชุมท่าจีน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 

Related Articles