สมาคมกีฬาฯ คัดเลือก “วาฬสาคร” ต้อนรับกีฬาเยาชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

สมาคมกีฬาฯ คัดเลือก “วาฬสาคร” ต้อนรับกีฬาเยาชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1
Spread the love

สมาคมกีฬาฯ คัดเลือก “วาฬสาคร” ต้อนรับกีฬาเยาชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาตัดสิน การประกวดออกแบบสัญลักษณ์การแข่งขัน (LOGO) และสัญลักษณ์นำโชคการแข่งขัน (MASCOT) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายกัมปนาท จรมาศ ผอ.กกท.จังหวัดสมุทรสาคร นายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร นางพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น ผู้แทนหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และ นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร (มอบผู้แทน) เป็นกรรมการ

สำหรับผลการพิจารณาตัดสินผลงานการประกวดออกแบบสัญลักษณ์การแข่งขัน (LOGO) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “มหาชัยเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดสมุทรสาคร มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 7 ผลงาน ซึ่งผลงานชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นายสัณหวัจน์ พรหมลิขิต อันดับที่ 2 นายอุดมศักดิ์ บุญน้อม และอันดับที่ 3 เด็กหญิงกริณา ทรงลักษณ์

ส่วนผลการพิจารณาตัดสินผลงานการประกวดออกแบบสัญลักษณ์การแข่งขัน (LOGO) การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “สาครบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดสมุทรสาคร มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 5 ผลงาน ซึ่งผลงานชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายอุดมศักดิ์ บุญน้อม อันดับที่ 2  น.ส.วริษา คงคาหลวง และ อันดับ 3 นายสัณหวัจน์ พรหมลิขิต

ขณะที่การพิจารณาตัดสินผลงานสัญลักษณ์นำโชคการแข่งขัน (MASCOT) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และ การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายสัณหวัจน์ พรหมลิขิต กับผลงานที่มีชื่อว่า “วาฬสาคร” เป็นรูปวาฬบรูด้า สัตว์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร สวมเสื้อสีฟ้า นุ่งกางเกงสีชมพู  ที่เป็นสีประจำจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีแนวความคิดที่ใช้วาฬบรูด้า เพื่อสื่อถึงทรัพยากรธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ของอ่าวไทย ที่เป็นแหล่งอาหารของทั้งคนและสัตว์น้ำ ส่วนอันดับที่ 2 คือ นายอุดมศักดิ์ บุญน้อม และ อันดับ 3 คือ นายนวมินทร์ รัตนพงศ์ธระ

สำหรับผู้ที่ได้รับการพิจารณาตัดสินผลงานให้ได้รับรางวัลทั้งหมดนั้น จะมีพิธีจัดมอบรางวัลในการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร โดยผู้ที่ชนะเลิศ LOGO การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ได้รับเงิน 10,000 บาท ผู้ที่ชนะเลิศ LOGO การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ได้รับเงิน 10,000 บาท และ ผู้ที่ชนะเลิศ  MASCOT การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38   ได้รับเงิน 20,000 บาท

Related Articles