สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนชุมชนวัดศาลากุลต.เกาะเกร็ด รับฟังความคิดเห็น และประสานหน่วยงานให้ความช่วยเหลือประชาชน

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนชุมชนวัดศาลากุลต.เกาะเกร็ด รับฟังความคิดเห็น และประสานหน่วยงานให้ความช่วยเหลือประชาชน
Spread the love
สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนชุมชนวัดศาลากุลต.เกาะเกร็ด รับฟังความคิดเห็น และประสานหน่วยงานให้ความช่วยเหลือประชาชน
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการคนที่สอง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง (หัวหน้าคณะเดินทาง) นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะกรรมการฯ เดินทางโดยเรือไปไหว้พระ ณ วัดปรมัยยิกาวาส แล้วเดินทางไปท่าเรือองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด ไปพบประชาชน รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ในกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ที่จังหวัดนนทบุรี ที่ชุมชนวัดศาลากุล ตำบลเกาะเกร็ด หัวหน้าคณะเดินทางได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งได้ร่วมกันรับฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอข้อมูลของจังหวัด ดังนี้
1. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี นำเสนอโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
2 .โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี นำเสนอโดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
3. โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี นำเสนอโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี
4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของจังหวัดนนทบุรี นำเสนอโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
นอกจากนี้ ยังได้รับฟังความคิดเห็นของผู้แทนประชาชนในพื้นที่นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน ซึ่งร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการสร้างเขื่อนกั้นดินล้อมรอบเกาะเกร็ดก่อนที่เกาะเกร็ดจะจมลงน้ำไป
จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวัดศาลากุล และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน
สำหรับช่วงบ่าย คณะได้เดินทางไปวิสาหกิจชุมชนใบชาเกาะเกร็ด ศึกษาดูงานการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใบชาเกาะเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Related Articles