ผู้ว่าฯสมุทรสาครพบปะสื่อมวลชน

ผู้ว่าฯสมุทรสาครพบปะสื่อมวลชน

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พบปะสื่อมวลชนในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะกันและกันระหว่างสื่อมวลชนกับหน่วยงานทางราชการ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และแนวทางการแก้ไขในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมฯ ที่ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

administrator

Related Articles