สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร รับโล่เกียรติยศ รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น “ระดับภาค 1”

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร รับโล่เกียรติยศ รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น “ระดับภาค 1”
Spread the love

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร รับโล่เกียรติยศ รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น “ระดับภาค 1”

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายชาญวิทย์ โยชนัง พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 และนายเชาวลิต พูนประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษถาคม 2565

และในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 มีพิธีมอบรางวัล ผลการดำเนินงานดีเด่นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โดยนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นรับมอบโล่เกียรติยศ ผลการดำเนินงานดีเด่น “ระดับภาค 1” ตามรูปแบบบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565  จาก นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม โรงแรมเจริญ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

#เกียรติยศและความภาคภูมิใจมอบให้ชาวสมุทรสาคร

Related Articles