สมุทรสาคร จัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เสริมความเป็นสิริมงคลให้ชาวสมุทรสาคร 6 มิ.ย.นี้

สมุทรสาคร จัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เสริมความเป็นสิริมงคลให้ชาวสมุทรสาคร 6 มิ.ย.นี้
Spread the love

สมุทรสาคร จัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เสริมความเป็นสิริมงคลให้ชาวสมุทรสาคร 6 มิ.ย.นี้

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวอรุณศรี บุญมาศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ,นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร, นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร, นางดวงใจ คุ้มสะอาด รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม และนายวิเชาว์ หุ่นเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหาร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2565 ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ถือเป็นการเปิดเมืองด้วยงานที่เป็นสิริมงคล ภายใต้การมาตรการ DMHTTA หลังจากงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครไม่ได้จัดมา 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

สำหรับ งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2565 โดยในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 จะเป็นวันเปิดงานฯ จะมีการอัญเชิญพระพุทธรูป กระถางธูปเจ้าพ่อหลักเมือง มาประดิษฐานบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และมีการบริจาคเงินให้กับโรงเรียน, โรงพยาบาล และหน่วยงานสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ส่วนวันที่ 6 มิถุนายน ถือเป็นวันสำคัญ จะมีการแห่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครทางน้ำและทางบก โดยจะอัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครลงเรือเพื่อแห่ทางน้ำ จะประกอบด้วยเรือสิงโต มังกร เรือทิวธง เรือเกี้ยวต่างๆ หลายลำล่องในแม่น้ำท่าจีนเป็นระเบียบสวยงาม จากฝั่งมหาชัยไปขึ้นฝั่งท่าฉลอม และจะมาขึ้นฝั่งมหาชัยที่บริเวณองค์การสะพานปลาสมุทรสาครอีกครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งในปีนี้ จะจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการ DMHTTA และขอความร่วมมือผู้ที่มาร่วมงานปฏิบัติตาม 4 มาตรการหลัก ได้แก่ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และผู้สูงอายุต้อง 3 เข็ม ห้ามรับประทานอาหารในที่มีคนเยอะๆ สำหรับการแลกธูป หลังจากการแลกธูปแล้วขอให้สเปย์แอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วย

จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงถึงความเคารพ สักการะที่มีต่อเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่มเย็น และผาสุก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระหว่างวันที่ 5 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เสมือนคำว่า “เจ้าพ่อหลักเมืองเสมือนหลักชัย รวมนำชัยให้เจริญรุ่งเรือง”. ต่อไป

Related Articles