คุณบุรินทร์ สหัสธารากุล รับรางวัล “คนดีศรีสาคร ประจำปี 2564 “ สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

คุณบุรินทร์ สหัสธารากุล รับรางวัล “คนดีศรีสาคร ประจำปี 2564 “ สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
Spread the love

คุณบุรินทร์ สหัสธารากุล รับรางวัล “คนดีศรีสาคร ประจำปี 2564 “ สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “คนดีศรีสาคร “ ประจำปี 2562 – 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร, นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร สภาวัฒนธรรมอำเภอฯ และผู้แทนส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมจำนวนมาก ในการนี้ คุณบุรินทร์ สหัสธารากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด ได้รับรางวัล “คนดีศรีสาคร ประจำปี 2564” สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลใน จังหวัดสมุทรสาคร ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

#BURIN2022

Related Articles