อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ อบต.ท่าไม้ ทดสอบนวัตกรรมเครื่องบำบัดน้ำเสีย Wonder Bubble คลองวัดนางสาว

อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ อบต.ท่าไม้ ทดสอบนวัตกรรมเครื่องบำบัดน้ำเสีย Wonder Bubble คลองวัดนางสาว
Spread the love

อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ อบต.ท่าไม้ ทดสอบนวัตกรรมเครื่องบำบัดน้ำเสีย Wonder Bubble คลองวัดนางสาว

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางไปสำรวจบริเวณคลองวัดนางสาว ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ ในการทดสอบนวัตกรรมเครื่องบำบัดน้ำเสีย Wonder Bubble เป็นเครื่องบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กที่มีสมรรถนะสูง โดยใช้เอ็นไซม์บริสุทธิ์คัดสายพันธ์ุพิเศษในการจำกัดตะกอนในน้ำ ใช้หลักการ Oxidization เพื่อใช้โลหะเป็นสนิม ช่วยเพิ่มค่า Dissolved Oxygen และเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของอากาศให้กับน้ำ

#สาระน่ารู้ประโยชน์ของเครื่องบำบัดน้ำเสีย Wonder Bubble

#อบจ.สมุทรสาคร เราให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต

#อบจ.สมุทรสาคร เราให้ความสำคัญกับสุขภาพที่ดีของคนสมุทรสาคร

Related Articles