บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโรงงานผ่านมาตรฐาน/โรงงานสีฟ้า ในโครงการ Factory sandbox

บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโรงงานผ่านมาตรฐาน/โรงงานสีฟ้า ในโครงการ Factory sandbox
Spread the love

บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโรงงานผ่านมาตรฐาน/โรงงานสีฟ้า ในโครงการ Factory sandbox

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดร.อภิวัฒน์ วังวิงวิฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโรงงานผ่านมาตรฐาน/โรงงานสีฟ้า โครงการ Factory Sandbox พร้อมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการ Factory sandbox (ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล) จัดโดย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ต้องขอแสดงความยินดี กับ บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด และ บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโรงงานผ่านมาตรฐาน/โรงงานสีฟ้า และรับรองการมีส่วนร่วม ในโครงการ Factory sandbox (ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles