พลังสามัคคี ร่วมด้วยช่วยกัน พัฒนาหมู่บ้าน ตำบลบางโทรัด

พลังสามัคคี ร่วมด้วยช่วยกัน พัฒนาหมู่บ้าน ตำบลบางโทรัด
Spread the love

พลังสามัคคี ร่วมด้วยช่วยกัน พัฒนาหมู่บ้าน ตำบลบางโทรัด

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ทีมงาน นายทนงศักดิ์  ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ผู้ใหญ่บ้านนิติธร ธีรรังสี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด พร้อมทีมงาน บริษัท นำชัยอุตสาหกรรม จำกัด มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ต้องขอขอบคุณบริษัท นำชัยอุตสาหกรรม จำกัด ได้นำแบ็คโฮมาตักวัชพืชในคลองซอย 2 ออก เพื่อเป็นการระบายน้ำให้ไหลสะดวก น้ำใจของบริษัทที่อยู่ในเขตหมู่ 1 ตำบลบางโทรัด ได้ให้การช่วยเหลือสังคมในชุมชนด้วยดีมาตลอด เพราะเราไม่มีงบประมาน ถ้าจะของบประมาณมันใช้เวลา สิ่งไหนที่ช่วยทำกันได้ เราก็ร่วมด้วยช่วยกันอย่างนี้ทุกครั้ง ต้องขอขอบคุณ และขอชื่นชมทุกท่าน ทุกบริษัท ที่มองเห็นความสำคัญและไม่ทอดทิ้งประชาชนหมู่บ้านเดีบวกัน หลังการพัฒนาเสร็จ ได้พักรับประทานอาหารเที่ยง บรรยากาศเย็นสบาย บริเวณโคนต้นไม้ใหญ่ มีการนั่งรับประทานอาหารแบบเป็นกันเอง นี่แหละคือความสามัคคีของชาวบ้าน และบริษัทในเขตหมู่ 1 ของเรา เราร่วมกันพัฒนาด้วยจิตอาสา

#ผมขอขอบคุณครับ

Related Articles