๑๐ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๐ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
Spread the love

ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                              องค์มหาวชิราลงกรณ์              มหิธรเกริกไกรสืบไอศูรย์

                                                        เจ็ดสิบพระพรรษาบริบูรณ์               ราษฎร์จำรูณร่มเย็นทุกเขตคาม

                                                        บารมีพระบุญญากษัตริย์เจ้า             อภิรักษ์ปกเกล้าชาวสยาม

                                                        ก่อกำเนิด “จิตอาสา” พางดงาม        ราษฎร์ร้อยตามทำความดีด้วยหัวใจ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

        นายพหล  ขำทอง          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

    นายศุภวิชญ์  ขวัญบุญ         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายภาณุศักดิ์  คีรินทร์ภราดร     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

    นายบุญชู  ปานสุวรรณ          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายศักดิ์ชัย  ตั้งวิทย์โมไนย       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายฐิติพงษ์  เตละวาณิชย์         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

                                            นายเอกชัย  ทองสวัสดิ์              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 

Related Articles