๑๘ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๘ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
Spread the love

ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                         ดุจน้ำทิพย์ ชโลมสุข ทุกแหล่งหล้า       ดุจหยาดฟ้า ชโลมไทย ให้สมาน

                                                   มหาวชิราลงกรณ์ บวรกานต์                       เทพประทาน มาสถิต นิมิตชัย

                                                   พระเมตตา บารมี ปกครองราษฎร์                ทรงเปรื่องปราด ราชกิจ พิสิษฐ์สมัย

                                                   ทรงโอบเอื้อ เกื้อกูล ด้วยน้ำพระทัย             ราษฎร์อวยชัย ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

                                           

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

                                                                 นายนิวัฒน์  ขวัญบุญ      นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน

                                                                  นายบุญชู  นิลถนอม      นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย

                                                         นายพลภวัฒน์  ชำนาญวาด      นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง

                                                                 นายพิษณุ  สำรวยรื่น      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

                                                                  นางขวัญดาว  สุมนัส      นายกเทศมนตรีตำบลหลักห้า

                                                              นายเทพรัตน์  ศรีนิเวศน์      นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว

                                                                 นายเผอิญ  ศรีนิเวศน์      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม

                                                              นายองอาจ  เขียวงามดี      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

 

Related Articles