๒๒ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒๒ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
Spread the love

ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                       ดุจน้ำทิพย์ ชโลมสุข ทุกแหล่งหล้า      ดุจหยาดฟ้า ชโลมไทย ให้สมาน

                                                   มหาวชิราลงกรณ์ บวรกานต์                    เทพประทาน มาสถิต นิมิตชัย

                                                   พระเมตตา บารมี ปกครองราษฎร์             ทรงเปรื่องปราด ราชกิจ พิสิษฐ์สมัย

                                                   ทรงโอบเอื้อ เกื้อกูล ด้วยน้ำพระทัย          ราษฎร์อวยชัย ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายกมล  ไกรวัตนุสสรณ์     ประธานชมรมอวนลากสมุทรสาคร

                                                               ประธานคณะกรรมการศิษย์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

นายวิเชาว์  หุ่นเจริญ     ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

                                          นายธีระวัฒน์   เจริญสุขโสภณ    อดีตประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

                                                                                     บ้านกรกวี เบเกอรี่        

นายสำเนียง  คงคเชนทร์     ที่ปรึกษาสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร

นายณัฐวุฒิ  เอกจิโรภาส     นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร

นายชัยพร  ศิริพงศ์เวคิน      ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

                                        ที่ปรึกษาทีมข่าวเว็บไซต์สนามข่าวดอทคอม

ร้านครัวข้าวหอม  (คุณเล็ก ครัวข้าวหอม)

 

Related Articles